Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Duszpasterze naszej parafii

Proboszcz:
ks. Franciszek Siarek, KHW, ur. 1959 (Górno), wyśw. 1984, mian. 2018

Wikariusze:
ks. Bartosz Sikora, mgr teol., ur. 1982 (Gnojno), wyśw. 2007, mian. 2016
ks. Karol Słowak, mgr teol., ur. 1986 (Szaniec), wyśw. 2011, mian. 2020
ks. Mateusz Mastalerz, mgr teol. ur. 1995 (Wielogłowy – diec. tarnowska), wyśw. 2021, mian. 2021
ks. Ireneusz Kamiński, mgr teol., ur. 1994 (Kościelec), wyśw. 2019, mian. 2022

Pomoc duszpasterska:
ks. Hubert Równicki, mgr teol., ur. 1988 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2015, od 2020

Kapelan Szpitala Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3:
ks. Stanisław Latosiński, mgr teol., KHM, ur. 1953 (Konieczno), wyśw. 1982, mian. 1991
zam.  Miechów, tel. 606-110-758

Kapelan Hospicjum i DPS:
ks. Zbigniew Wójcik, mgr teol., ur 1981 (Świętomarz), wyśw. 2013, mian. 2022