Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Nabożeństwo Gorzkich Żali