Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Adwentu – 28.11.2021r.

 1. Dziś w liturgii Kościoła rozpoczynamy ADWENT, czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Podczas Adwentu będzie sprawowana Msza Święta o Najświętszej Maryi Pannie tzw. Roraty,  codziennie rano o g.6.00 i po południu o g.18.00. Zapraszamy wszystkich a w sposób szczególny dzieci z lampionami na g.18.00.
 2. Dziś o g.19.00 w domu parafialnym katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
 3. Wychodząc z Bazyliki możemy złożyć dobrowolne ofiary do skarbon na świąteczne paczki dla najbiedniejszych z naszej parafii.
 4. We wtorek w liturgii wspominamy św. Andrzeja Ap., patrona bpa Andrzeja Kalety i naszego ks. Andrzeja. W tym dniu zapraszamy na Mszę św. o g.18.00 w intencji czcigodnych solenizantów.
 5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I czwartek o g.18.00 będzie włączenie nowych kandydatów do grona ministrantów i lektorów, po Mszy św. wieczornej adoracja o powołania. W I piątek spowiedź rano od 6.00 i po południu od 17.00., po Mszy św. adoracja. W I sobotę po Mszy św. wieczornej adoracja pierwszo sobotnia.
 6. W sobotę od g. 9.00 kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
 7. W sobotę 4 grudnia w kościele na cmentarzu będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci patronki cmentarnego kościoła i patronki dobrej śmierci – św. Barbary. Podczas Mszy Świętej o g.12.00 będziemy się modlić w intencji zmarłych Parafian i zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu. O g.11.30 modlitwa różańcowa w intencji zmarłych w kończącym się roku 2021.
 8. Przy głównym wyjściu z Bazyliki możemy nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 9. Również od dzisiejszej niedzieli możemy zabrać poświęcone opłatki Bożonarodzeniowe na stół wigilijny przy głównym wyjściu z Bazyliki u Sióstr Benedyktynek. Ofiary składane z tej racji będą przeznaczone na utrzymanie pana Organisty oraz dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
 10. W przyszłą II Niedzielę Adwentu po raz kolejny, przeżywany będzie w całej Polsce „ Dzień Solidarności z   Kościołem   na  Wschodzie”. Zatem będziemy mieli okazję, aby w tym dniu ofiarować dar modlitwy i  finansowy do skarbon na pomoc Kościoła na Wschodzie.
 11. W następną niedzielę po Mszy św. o g.8.30 spotkanie KŻR w domu parafialnym.
 12. W czwartek odbędzie się spotkanie założycielskie Zespołu Synodalnego, na które zaproszeni są przedstawiciele grup parafialnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie.
 13. Rektor WSD w Kielcach dziękuje wszystkim, którzy złożyli płody rolne i organizowali ich zbiórkę na kieleckie Seminarium.
 14. Stowarzyszenie „Abraham i Sara” w Krakowie zaprasza na dzień modlitw o dar potomstwa 5 grudnia do Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie. Szczegóły na plakacie.
 15. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz kalendarzy w głównym wejściu bazyliki.
 16. Wszystkim solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy serdeczne życzenia.