Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021r.

1. Przestrzegamy reżimu sanitarnego. Zachowujemy dystans, dezynfekcję i maseczki.
2. Środą popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w każdy piątek o g.17.00 i 18.45 oraz w niedzielę po Mszy św. o g.13.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Postu o g.17.30. Przypominamy, że Mszy św. o g.17.00 w Wielkim Poście nie będzie.
3. W przyszłą niedzielę przy wyjściach z Bazyliki Hospicjum Miechowskie będzie prowadziło kwestę. Zachęcamy do wsparcia.
4. GOPS w Miechowie informuje, że od 1 lutego można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast od 1 kwietnia w wersji papierowej w siedzibie tutejszego Ośrodka. W trosce o bezpieczeństwo zalecane jest składanie wniosków drogą elektroniczną przez system e-puap, empatia oraz bankowość elektroniczną.
5. Na prośbę wielu środowisk pragniemy przekazać informację z prośbą o pomoc dla 2 – letniej wnuczki Marka Hołdy, naszego malarza, doświadczonej ciężką chorobą. Nr konta z tytułem wpłaty lub przekazaniem 1% – na tablicy ogłoszeń.
6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w zakrystii.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy serdeczne życzenia.