Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Adwentu(20.12.2020)

 1. Poświęcone opłatki Bożonarodzeniowe na stół wigilijny możemy zabrać przy głównym wyjściu z Bazyliki lub w zakrystii u Sióstr Benedyktynek
 2. Zachęcamy do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 3. Dziś po każdej Mszy Świętej z Bazyliki można zabrać betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów. Dziękujemy Harcerzom za ten symbol jedności z Betlejem, gdzie narodził się Bóg dla każdego z nas.
 4. W poniedziałek  od g.10.00 będą wydawane paczki parafialne dla najbiedniejszych w siedzibie Caritas przy ul. Jagiellońskiej.
 5. Sakrament pokuty i pojednania w czasie każdej Mszy Świętej, po południu od g.17.00
 6. W czwartek 24 grudnia Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Postarajmy się w naszych  rodzinach o tradycyjną oprawę wigilii. W domu, przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej, należy przeczytać ewangeliczny opis narodzenia  Jezusa  Chrystusa, odmówić  wspólnie modlitwę Ojcze nasz. W czasie wieczerzy wigilijnej niech towarzyszy nam wspólny śpiew kolęd, który jest  zewnętrznym znakiem, że miłujemy  Pana  Boga całym  swoim  sercem. W odpowiedzi na apel papieża i biskupów polskich w naszej parafii będzie zwiększona ilość Mszy świętych. W Wigilię o g. 22.00 i 24.00 Pasterka.  W Boże Narodzenie, w drugi Dzień Świąt – św. Szczepana i w niedzielę Św. Rodziny o g.15.00. Pozostałe  Msze Święte tak jak w każdą niedzielę.
 7. Przypominamy o reżimie sanitarnym. Do naszej Bazyliki może wejść 111 osób. I starajmy się tego przestrzegać. Zachowujemy dystans, dezynfekcję i maseczki. Obowiązuje dyspensa i możemy z niej korzystać uczestnicząc we Mszy świętej przez media.
 8. Osobom, które chcą przyjmować Pana Jezusa na rękę, kapłan będzie udzielał w nawie Matki Bożej.
 9. Z powodu pandemii grupa AA odwołuje mitingi. Spotkania będą się odbywać on-line. Więcej informacji w gablocie ogłoszeń.
 10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w zakrystii.
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy serdeczne życzenia.