Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Ogłoszenia/Kolęda – 26.12.2023

  1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pięknego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego: fundatorom, młodzieży, Służbie Liturgicznej, chórowi parafialnemu, s. Darii, Rycerzom Kolumba za dyżury przy żywej szopce.
  2. W Niedzielę Świętej Rodziny w czasie każdej mszy św. będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy, aby małżonkowie stanęli tego dnia obok siebie. Na mszę św. o 11:30 zapraszamy rodziny z małymi dziećmi, którym udzielimy specjalnego błogosławieństwa.
  3. We czwartek pragniemy rozpocząć tradycyjną wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. W czasie której kapłan spotyka się z parafianami. Jest to czas na wspólną modlitwę, rozmowę i wzajemne poznanie się. Prosimy na kolędę przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą. Po modlitwie o błogosławieństwo dla rodziny następuje chwila rozmowy o sprawach wiary. Już dzisiaj dziękujemy za serdeczne przyjęcie, wszelką dobroć i pomoc.
28 grudnia – czwartek
9:00
Strzeżów I – 2 ks.
Strzeżów II – 2 ks.
Biskupice – 2 ks.
Od 15:30
Os. Parkowe bl. 1 – 1 ks.
 
29 grudnia – piątek
9:00
Szczepanowice – 4 ks.
Falniów – 2 ks.
Falniów Wysiołek  – 1 ks.
 
30 grudnia – sobota
9:00
Komorów – 2 ks.                                          
Witowice – 2 ks.
Zagorzyce – 2 ks.
Od 15:30
Os. Parkowe bl. 3 – 1 ks.