Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Peregrynacja relikwii bł. Bernardyny Jabłońskiej …