Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Plan Prób do I Komunii Świętej

Próby zaczynają się od godz. 16.15
 SP 2 / Wola Bukowska / Pozostałe Szkoły:
29.04; 06.05; 07.05; 14.05; 16.05; 21.05;
 SP 1:
08.05; 09.05; 13.05; 15.05; 20.05*; 22.05
*wyjątkowo próba od 16.00