Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”

33-dniowe rekolekcje Do Jezusa przez Maryję (AD IESUM PER MARIAM) to święty czas odnowy duchowej w naszym życiu, który prowadzi do decyzji, aby radykalnie i całkowicie oddać się Matce Bożej po to, aby potem z Nią przeżywać swoją wiarę i duchową drogę do Boga. Zwieńczeniem rekolekcji jest uroczysty osobisty Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika Maria Grignion de Montfort.

Coraz więcej osób jest zainteresowanych 33-dniowymi rekolekcjami Do Jezusa przez Maryję, które od kwietnia 2016 r. prowadzone są przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM. Odbywają się one w różnych parafiach w całej Polsce. Gromadzą wielu wiernych. Zgłaszają się chętni wierni także z zagranicy. Od kwietnia 2016 r. w ramach wszystkich prowadzonych przez Wspólnotę DNM edycji rekolekcji swój akt ofiarowania złożyło wiele tysięcy osób – by stać się duchowymi niewolnikami Jezusa i Maryi, z miłości.

Animatorzy rekolekcji: Anna i Zbigniew Kozikowscy poprowadzili rekolekcje w ponad 40-tu parafiach, w niektórych kilkakrotnie. Dodatkowo wspierają oni swoją posługą kapłanów, którzy w swoich parafiach prowadzą rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” wg opracowanego przez nich programu opisanego w Przewodniku kandydata na duchowego niewolnika Maryi „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” (Wyd. Apostolicum, Imprimatur) oraz korzystają z wydanych przez Wspólnotę podręczników formacyjnych, także dla młodzieży („W ramionach kochającej Mamy” Wyd. Apostolicum; Imprimatur).

Dla kogo są te rekolekcje? 

Na rekolekcje zaproszone są wszystkie osoby, które pragną całkowicie oddać się Chrystusowi z miłości przez szczególne pośrednictwo Maryi. Osoby, które chcą nie tylko pogłębić swoją wiarę, ale także wzmocnić intensywność jej przeżywania. Osoby, które nie mają relacji z Maryją, a chciałyby poznać Ją i doświadczyć Jej macierzyńskiej miłości, zaufać Jej potężnemu wstawiennictwu. Osoby, które doświadczyły już potęgi Maryi i wiedzą, że Ona jest niezawodną „ostatnią deską ratunku”. Osoby, które mają pragnienie pogłębienia relacji z Maryją, a przez Nią z Jezusem. Osoby, które poznały już słodycz Serca Maryi, kochają Ją i pragną postawić „kropkę nad i”, oddając się Jej całkowicie do dyspozycji, aby Ona mogła doprowadzić ich i ich bliskich do … Nieba! Czyli zaproszony jest każdy wierny.

Program rekolekcji

Program rekolekcji oparty jest na metodzie św. Ludwika Maria Grignion de Montfort opisanej w „Traktacie o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” oraz zestawie ćwiczeń duchowych opracowanych odpowiednio przez ks. Fryderyka W. Fabera.

Treści „Traktatu…” zachwyciły wielu świętych i przyjaciół Boga i właśnie drogą całkowitego oddania siebie Bogu i Maryi w Świętą Niewolę Miłości poprowadziły ich do świętości.

Rekolekcje przygotowują do złożenia lub odnowienia uroczystego Aktu Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi.

Bezpośrednie przygotowanie do tego Aktu stanowią dwa niezwykle ważne dla każdego z nas nabożeństwa pokutne: modlitwa przebłagania za grzechy w uniżeniu przed Bogiem oraz głębokie rozważanie męki Pana Jezusa według wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich. Wielu uczestników rekolekcji wskazuje, że osobiste przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz te dwa nabożeństwa były dla nich bardzo ważnym elementem ich przygotowań do złożenia swojego Aktu Ofiarowania i rozpoczęcia nowej formy życia – życia oddaniem, życia w woli Bożej.

Przebieg rekolekcji 

KONFERENCJE WPROWADZAJĄCE W REKOLEKCJE

Rekolekcje rozpoczynają się konferencją „33 DNI Ad Iesum Per Mariam” wygłoszoną przez założycieli Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi, animatorów rekolekcji, odpowiedzialnych za to Dzieło, Annę i Zbigniewa Kozikowskich. Animatorzy, czerpiąc ze swego doświadczenia w prowadzeniu tych przygotowań oraz z wielu świadectw rekolektantów przekazują ważne informacje dotyczące istoty 33-dniowych rekolekcji oraz dzielą się wskazówkami praktycznymi „Jak mądrze i roztropnie żyć w czasie odprawiania 33-dniowych rekolekcji?”. 

WSPÓLNE SPOTKANIA

Wspólne spotkania odbywają się w kościele wg podanego harmonogramu. W pozostałe dni rekolekcji każdy uczestnik odprawia je indywidualnie wg wskazań zawartych w otrzymanym osobistym przewodniku formacyjnym pt. „33 dni AD IESUM PER MARIAM”, który będzie mu towarzyszył przez 33 dni ćwiczeń duchowych i prowadził „za rękę” dzień po dniu, krok po kroku. Są w nim wszystkie modlitwy i treści niezbędne do odprawienia rekolekcji oraz wskazania praktyczne pomagające w przejściu wszystkich ćwiczeń duchowych.

Wspólne spotkania są nie tylko ubogaceniem w ważne treści, ale także są umacniającym doświadczeniem spotkania Boga i Maryi we wspólnocie osób trwających w rekolekcyjnych trudach i łaskach. To także wspólny udział w Eucharystii oraz prowadzonej adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu św. Ludwika Maria Grignion de Montfort. Przychodzimy, by razem z Maryją klękać przed Bogiem i prosić Go, aby udzielił nam potrzebnych łask na kolejne dni przez Tę, która jest Łaski Pełna. Każde takie spotkanie w klimacie spokojnej modlitwy, w uniżeniu, prowadzi nas do rozkochania swego serca w Bogu, do podjęcia głębokiej refleksji nad swoim życiem, nad potrzebą komunii z Bogiem, relacji z Maryją, potrzebą współpracy z łaską, by cieszyć się mocą Ewangelii czyli Dobrej Nowiny i skuteczną pomocą najlepszej, Najświętszej Matki.

NABOŻEŃSTWA POKUTNE

Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” przygotowują do odbycia spowiedzi świętej i złożenia lub odnowienia uroczystego Aktu Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Bezpośrednie przygotowanie do tego Aktu stanowią dwa niezwykle ważne dla każdego z nas nabożeństwa pokutne: modlitwa przebłagania za grzechy w uniżeniu przed Bogiem oraz głębokie rozważanie męki Pana Jezusa według wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich. Wielu rekolektantów wskazuje, że osobiste przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz rekolekcyjne nabożeństwa pokutne były dla nich bardzo ważnym elementem ich przygotowań do złożenia Aktu Ofiarowania.

Materiały rekolekcyjne

  • Każdy dorosły uczestnik rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM” Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi podejmujący je po raz pierwszy (z chwilą zapisania się na rekolekcje i złożenia ofiary rekolekcyjnej) otrzymuje osobisty Przewodnik rekolekcyjny „33 Dni AD IESUM PER MARIAM” (Anna Kozikowska, Wyd. Apostolicum; Nihil obstat, Imprimatur).
  • W dniu składania Aktu Ofiarowania otrzymuje pakiet materiałów dla duchowego niewolnika Maryi (m.in. łańcuszek Świętej Niewoli Miłości oraz pamiątkowy AKT DOSKONALEGO NABOŻEŃSTWA).
  • Młodzież oraz starsze dzieci odprawiają swoje rekolekcje ze specjalnie opracowanego dla nich przewodnika „W ramionach kochającej Mamy” (Miłosz Kozikowski, Wyd. Apostolicum; Imprimatur).
  • Każdy uczestnik odprawiający rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” po raz kolejny (z chwilą zapisania się na rekolekcje i złożenia ofiary rekolekcyjnej) otrzymuje podręcznik formacyjny służący pogłębieniu swojego całkowitego oddania na drodze z Maryją.

Rekolekcje w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” rozpoczną się adoracją Najświętszego Sakramentu z ćwiczeniem duchowym w niedzielę 27 marca po Mszy św. o godz. 13.00 i nabożeństwie drogi krzyżowej. Po adoracji konferencja wprowadzająca w rekolekcje, zapisy na rekolekcje oraz przekazanie pierwszych materiałów rekolekcyjnych.

Zachęcamy do zapisania się poprzez formularz zamieszczony w Internecie na stronie www.niewolnicyZmilosci.pl (szczegóły na ulotkach dostępnych w kościele).

>>>>>ZAPISY ON-LINE<<<<<

Zapraszamy do udziału!

Ksiądz Proboszcz oraz Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM