Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

biblioteka miechowska

DZIEDZICTWO BOŻOGROBCÓW – IV TOM Biblioteki Miechowskiej

Ukazał się IV tom Biblioteki Miechowskiej pt. „Dziedzictwo Bożogrobców” pod redakcją ks. dra Jerzego Bieleckiego i ks. prof. Janusza Królikowskiego. Publikacja zawiera referaty wygłaszane w czasie sympozjów, które odbywały się w Miechowie. Książkę można otrzymać w zakrystii składając ofiarę jako cegiełkę na remont Bazyliki.

Promocja książki Ks. Floriana Bujdeckiego – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Kościoła Jerozolimskiego Stróżów Najświętszego Grobu – w tłumaczeniu Ks. Michała K. Cichonia

Z pewnością należy pochylić czoła przed ks. Florianem Bujdeckim, który pracowicie spisał żywoty świętych czczonych przez Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, do którego sam należał. (…) I chociaż współczesnego czytelnika może może ogarnąć zdumienie, gdy będzie czytał, że wszyscy opisywani święci, łącznie ze św. Jakubem, należeli do zakonu bożogrobców, to jednak przed oczyma …

Promocja książki Ks. Floriana Bujdeckiego – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Kościoła Jerozolimskiego Stróżów Najświętszego Grobu – w tłumaczeniu Ks. Michała K. Cichonia Read More »