Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Jubileusz

Srebrny Jubileusz Kapituły Miechowskiej

Kapituła kolegiacka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie obchodziła ćwierćwiecze istnienia. Z tej okazji Biskup Kielecki Jan Piotrowski przewodniczył wspólnej modlitwie kanoników i dołączył do ich grona pięciu kapłanów. Nowomianowani kanonicy podczas nabożeństwa liturgii godzin złożyli uroczyste wyznanie wiary i otrzymali dekrety o mianowaniu. Są to: Ks. Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie …

Srebrny Jubileusz Kapituły Miechowskiej Read More »

Uroczystości z okazji Srebrnego Jubileuszu Bazyliki Miechowskiej

Niedziela 7 listopada 2021 r. Uroczyste obchody 25. rocznicy ogłoszenia nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi parafialnemu pw. Grobu Bożego w Miechowie (brewe apostolskie papieża Jana Pawła II z 10 kwietnia 1996 r.) i 25. rocznicy nadania Jego Eminencji kard. Józefowi Glempowi (1929-2013), Prymasowi Polski i Wielkiemu Przeorowi Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego …

Uroczystości z okazji Srebrnego Jubileuszu Bazyliki Miechowskiej Read More »