Promocja książki Ks. Floriana Bujdeckiego – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Kościoła Jerozolimskiego Stróżów Najświętszego Grobu – w tłumaczeniu Ks. Michała K. Cichonia

Z pewnością należy pochylić czoła przed ks. Florianem Bujdeckim, który pracowicie spisał żywoty świętych czczonych przez Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, do którego sam należał. (…) I chociaż współczesnego czytelnika może może ogarnąć zdumienie, gdy będzie czytał, że wszyscy opisywani święci, łącznie ze św. Jakubem, należeli do zakonu bożogrobców, to jednak przed oczyma …

Promocja książki Ks. Floriana Bujdeckiego – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Kościoła Jerozolimskiego Stróżów Najświętszego Grobu – w tłumaczeniu Ks. Michała K. Cichonia Read More »