Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Peregrynacja Obrazu świętego Józefa

komunikaty Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Słowo Biskupa Kieleckiego
Drodzy Bracia i Siostry!
Peregrynacje obrazów, krzyży i figur Jezusa Chrystusa, Matki Najświętszej, oraz relikwii świętych wpisane są w pejzaż życia religijnego Kościoła w Polsce i na całym świecie. Ziemie naszej diecezji kieleckiej 25 lat temu przemierzyła figura Matki Bożej Fatimskiej, a nieco później kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tym doświadczeniem wiary i pobożności prowadzącej do autentycznego świadectwa wiary żyją też obecnie niektóre parafie naszej diecezji. Tym bardziej paschalne świadectwo wiary, że Jezus żyje i jest z nami aż do skończenia świata (por. Dz 1, 8) nadal jest aktualne.
Drodzy Diecezjanie!
Tym razem naszym przewodnikiem i gościem naszych parafii oraz wspólnot zakonnych będzie św. Józef Opiekun Rodziny, którego w tym roku Ojciec Święty Franciszek poleca jako wzór do naśladowania. On swoim ojcowskim sercem pełnym miłości, czułości i odwagi prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, u boku którego jest Maryja, Matka Syna Bożego. Tak więc w Roku Rodziny mamy szansę, aby omodlić życie małżeńskie i rodzinne w jego wielorakich aspektach życia duchowego, obyczajowego i wychowawczego.
Moi Drodzy
Z pasterską troską, od 1 maja 2021 r., proponuję wiernym i duszpasterzom naszej diecezji, a w niej wszystkim parafiom, począwszy od parafii dziekańskiej, tygodniową peregrynację kopii Obrazu św. Józefa z diecezjalnego sanktuarium Opiekuna Rodziny w Kielcach. Proszę was czcigodni księża proboszczowie, aby tygodniowa obecność Obrazu św. Józefa dała możliwość modlitwy i refleksji wszystkim waszym parafianom. Taki dłuższy czas pozwoli, aby znaleźć „swój dzień” i powierzyć się opiece św. Józefa, aby skorzystać z jego pomocy, bowiem życie świętych jest dowodem na to, że w każdych okolicznościach można żyć Ewangelią (por. Patris corde, 7).
Z darem pasterskiego błogosławieństwa

     Wasz Biskup
† Jan Piotrowski

W dniu 1 maja 2021 roku – czyli w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – w naszej diecezji została zainaugurowana peregrynacja obrazu Św. Józefa, a dokładnie Świętej Rodziny z Nazaretu, którego oryginał znajduje się w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, a którego wierna kopia znajduje się w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Św. Józefa w Kielcach. Właśnie tam Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan piotrowski zawierzył nasza diecezję opiece Św. Józefa i pobłogosławił 40 pomniejszych wizerunków Świętej Rodziny, które przez kolejne tygodnie będą peregrynować po całej Diecezji kieleckiej. Jeden z takich obrazów został przeznaczony dla naszego dekanatu miechowskiego. 

W tym samym dniu mogliśmy wieczorową pora powitać obraz w naszej parafii, który pozostanie w niej, aż do 8.05, po czym zostanie przekazany do kolejnej parafii naszego dekanatu.

Opiece Świętego Patrona zawierzamy całą naszą parafię, a w poszczególne dni pragniemy modlić się zwłaszcza za nasze rodziny, małżonków, narzeczonych. Dlatego też zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy codziennie  w następujących intencjach:
Wtorekza narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa
Środaza matki w stanie błogosławionym i rodziców oczekujących potomstwa
Czwartekza rodziny chrześcijańskie –  o ich jedność, miłość i świętość
Piątekza rodziny zagrożone rozbiciem i małżeństwa żyjące w separacji
Sobota  – za małżeństwa w podeszłym wieku oraz za wdowy i wdowców

ŚWIĘTY JÓZEFIE MÓDL SIE ZA NAM