Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Uroczystości z okazji Srebrnego Jubileuszu Bazyliki Miechowskiej

Niedziela 7 listopada 2021 r.

Uroczyste obchody 25. rocznicy ogłoszenia nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi parafialnemu pw. Grobu Bożego w Miechowie (brewe apostolskie papieża Jana Pawła II z 10 kwietnia 1996 r.) i 25. rocznicy nadania Jego Eminencji kard. Józefowi Glempowi (1929-2013), Prymasowi Polski i Wielkiemu Przeorowi Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (1995-2013), tytułu Honorowego Obywatela Miasta Miechowa, zorganizowane dla upamiętnienia tych wiekopomnych dla dziejów parafii miechowskiej i miasta Miechowa wydarzeń, które odbyły się 3 listopada 1996 r.

Program uroczystości

godz. 15.45

Dom Kultury w Miechowie (ul. Racławicka 10)

  • rozpoczęcie uroczystości i powitanie uczestników – ks. kan. Franciszek Siarek, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Grobu Bożego w Miechowie
  • okolicznościowa prelekcja, pt.: „ rocznica ogłoszenia nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi parafialnemu pw. Grobu Bożego w Miechowie i nadania kard. Józefowi Glempowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Miechowa – ks. prał. dr Jerzy Bielecki (Częstochowa)
  • prapremiera krótkometrażowego filmu edukacyjnego, pt.: O chrześcijańskich korzeniach Polski” (przedstawionych na kanwie dziejów Zakonu Kanoników Bożogrobców)
  • słowo po projekcji filmu – Krzysztof Noworyta (Warszawa), teatrolog, podróżnik, autor filmów i wystaw, pomysłodawca, reżyser i producent tego filmu
  • ceremonia wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej przez przedstawiciela władz Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • laudacja z okazji nadania imienia „kpt. ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego ESSH” alei okalającej od strony zachodniej i północnej budynek poklasztorny Zakonu Bożogrobców w Miechowie – Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • wręczenie Kawalerowi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, ż.w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu, aktu nadania jego imienia alei usytuowanej przy dawnym klasztorze Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie – p. Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
godz. 17.50

Aleja spacerowa
usytuowana od strony zachodniej i północnej
budynku poklasztornego
Zakonu Bożogrobców w Miechowie

  • uroczyste odsłonięcie przez Kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego, tablicy z nazwą alei jego imienia
godz. 18.00

Bazylika mniejsza pw. Grobu Bożego w Miechowie

Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem biskupa diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego,
przy udziale Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie