Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Zasady opłat i procedury dzierżawy miejsca pochówku