Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

DZIEDZICTWO BOŻOGROBCÓW – IV TOM Biblioteki Miechowskiej

Ukazał się IV tom Biblioteki Miechowskiej pt. „Dziedzictwo Bożogrobców” pod redakcją ks. dra Jerzego Bieleckiego i ks. prof. Janusza Królikowskiego.
Publikacja zawiera referaty wygłaszane w czasie sympozjów, które odbywały się w Miechowie. Książkę można otrzymać w zakrystii składając ofiarę jako cegiełkę na remont Bazyliki.