Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Zmarł Śp. Ks. Julian Bednarek

Dnia 16 października 2020 r. w 56 roku życia i 32 roku kapłaństwa
zmarł
†Śp. Ks. JULIAN BEDNAREK
wikariusz parafii w Racławicach.

Msza św. żałobna (bez Ciała Zmarłego)
zostanie odprawiona
w środę, 21 października 2020 r. o godz. 8.30
w kościele parafialnym w Racławicach.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem
Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
zostanie odprawiona
w środę, 21 października 2020 r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym w Mnichowie.

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Julian, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie…

Śp. Ks. Julian Bednarek z czau, kiedy pełnił posługę wikariusza naszej parafii. Rok 1996.