Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Pobożna modlitwa do odmawiania w czasie zarazy – Maciej MIECHOWITA

Ostatnie miesiące wystawiły nasze życie codzienne na próbę. Jest to czas zadawania pytań, poszukiwania wartości, ale również nowego odkrywania swojej relacji z Bogiem. W tym trudnym czasie poszukiwania odpowiedzi zachęcamy do sięgania w bogactwo naszej spuścizny historycznej i duchowej. Na czas Epidemii proponujemy modlitwę Macieja Miechowity, która już kiedyś stawiała opór zarazie przez usta mieszkańców Ziemi Miechowskiej.

Boże, który nie chcesz śmierci grzeszników lecz żalu za grzechy, spójrz łaskawie na Twój lud do ciebie powracający, abyś mając wzgląd na jego oddanie oddalił od niego bicz Twojego gniewu. Pomnij panie Jezu Chryste, na Twoje przymierze i powiedz zadającemu cios Aniołowi „oddal swoją dłoń” i nie unicestwiaj człowieka, którego stworzyłeś na Swoje podobieństwo, nie poddawaj zagładzie wszelkiej żyjącej istoty. O święty Tetragrammaton, o święty Adonai, o święty Emanuelu, wzywam pełen pokory Twoje, Boże w Trójcy Świętej najświętsze i najzbożniejsze Imiona, abyś zachował mnie i cały Twój lud chrześcijański od wszelkiej zarazy, czyli choroby epidemicznej i od nagłej śmierci. Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, Zbawicielu świata, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi Twoimi chrześcijanami. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus rządzi, Chrystus mnie niech mnie chroni od wszelkiego zła. Panie boże Boże, ocal lud Twój pokładający w Tobie nadzieję, Tobie, Panie zaufałem, niech nie doznam zawodu na wieki.

Panie Jezu Chryste, Królu Chwały i odkupicielu Świata, któryś Krwią Swoją przenajdroższą zechciał przebłagać gniew Boga Ojca, wysłuchaj mnie, swojego sługę, który pełen ufności do Ciebie woła i przez zasługi Twojej najświętszej męki, a także Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Aniołów, Archaniołów, Patriarchów, Męczenników, Wyznawców i Dziewic ochroń i uwolnij mnie od wszelkiej zarazy i wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy. Który żyjesz i królujesz przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Niech ustanie gniew Twój, Panie Jezu Chryste, i niech da się przebłagać pomimo niegodziwości Twojego ludu, jak to sam obiecałeś, Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Zapraszamy do zapoznania się w innymi materiałami, które pozwolą jeszcze lepiej poznać historię i duchowość Ziemi Miechowskiej.

Mathias de Mechow