Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Ogłoszenia duszpasterskie – Objawienie Pańskie – 06.01.2021r.

1. W Bazylice może znajdować się 111 osób. Zachowujemy dystans, dezynfekcję i maseczki. Obowiązuje dyspensa i możemy z niej korzystać uczestnicząc we Mszy Świętej przez media.
2. Dziś będzie dodatkowa Msza Święta o g.15.00
3. Zapowiadane odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w niedzielę o g.11.30 dzieci komunijnych zostaje przeniesione na inny czas.
4. W przedsionku Bazyliki można nabyć kadzidło i kredę, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne parafialnej Caritas. Ponadto zachęcamy do zakupienia świec, które pozostały z wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Zamiast wkładu można zakupić taką świecę i zanieść na cmentarz.
5. Zwracamy się z prośbą, aby w wieczornych Mszach świętych w kościele uczestniczyły tylko te osoby, które mają zamówioną intencję i po jednym przedstawicielu z rodziny, za które w danym dniu modlimy się udzielając Błogosławieństwa Bożego z racji kolędy.
6. W zakrystii są do nabycia kalendarze misyjne w cenie 8zł.
7. Od niedzieli 10 stycznia wprowadzamy nowy porządek Mszy Świętych: g. 7.00, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00
Intencja z g.11.30 będzie sprawowana o g.11.00, natomiast z g.16.30 będzie sprawowana o g.16.00
8. W tym tygodniu zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą z Błogosławieństwem kolędowym

Środa 6 stycznia:
g.16.30: ul. Słowackiego, Mickiewicza, Poprzeczna, Sienkiewicza i Podzamcze
g.18.00: Bukowska Wola

Czwartek 7 stycznia: ul. Racławicka – cała i bloki

Piątek 8 stycznia: ul. Słoneczna, Szewska, Robotnicza, Nowa i Graniczna

Sobota 9 stycznia: ul. Szpitalna, Kilińskiego, os. Młodych i Rynek

Niedziela 10 stycznia:
g.12.00 ul. Konopnickiej, Prusa, Topolowa
g.15.00: ul. Sobieskiego
g.17.00: Janów Górny, Janów Dolny, Folusz