Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Nowinki z Muzeum Ziemi Miechowskiej

Parafia Grobu Bożego wraz z Muzeum Ziemi Miechowskiej zachęcają do obejrzenia wirtualnej wystawy poświęconej 800 – letniej historii dziedzictwa kulturowego Bożogrobców w Miechowie.

https://muzea.malopolska.pl/pl/wirtualne-wystawy/1940

Na stronie Wirtualne Muzea Małopolski możecie Państwo także podziwiać obiekty z kolekcji bożogrobców zdeponowane w miechowskim muzeum, poddane digitalizacji przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

https://muzea.malopolska.pl/pl/muzeum/38190