Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Światło Świecy Adwentowej łączy Polaków i tworzy polską Wigilię

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja, dzięki której Polacy mogą w prosty sposób pomóc potrzebującym wsparcia dzieciom. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w naszej parafii przez dzieci, młodzież i seniorów  Parafialnego Zespółu Caritas. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kolonii dla dzieci, a także na bezpłatne posiłki.

Również tak jak co roku, wspólnie z proboszczem ks. Franciszkiem Siarkiem, Parafialnym Zespółem Caritas przygotował świąteczne paczki dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Paczki zawierały artykuły spożywcze o długim terminie ważności i były pozyskane od parafian, szkół oraz z Akcji „Tak pomagam”. Wolontariusze  Caritas przygotowali 180 paczek żywnościowych  które zostały rozprowadzone dla osób potrzebujących.