Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

VII Miechowskich Dni Jerozolimy – Miechów, 10-11 września 2022 r.

Miechowskie Dni Jerozolimy odbywają się co dwa lata, począwszy od 2010 r., a ich celem jest modlitwa w intencji Ziemi Świętej oraz prezentacja historii i sytuacji obecnej Ziemi Świętej, społeczności tam mieszkających, jak również potrzeb dla dzieł Kościoła katolickiego prowadzonych w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa. Przyjazd do Miechowa ma również wymiar pielgrzymki, gdyż w bazylice w Miechowie znajduje się pradawna replika Grobu Bożego, która była przez wieki celem wiernych pragnących oddać cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu.

VII Miechowskie Dni Jerozolimy w 2022 r. stanowią kolejną okazję do tego, aby promować najważniejsze dla świata chrześcijańskiego miejsca również w „Polskiej Jerozolimie”, jak określany jest Miechów ze swoim Sanktuarium Grobu Bożego.

Wydarzenia towarzyszące:

 – konkurs wiedzy historycznej dla uczniów, pn. „Związki Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą – Miechów Polską Jerozolimą, pod honorowym patronatem prof. KUL dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki (organizator konkursu dla szkół ponadpodstawowych: Powiat Miechowski; organizator konkursu dla szkół podstawowych: Gmina i Miasto Miechów; sponsor nagrody głównej: Ministerstwo Edukacji i Nauki)

– tradycyjna kwesta charytatywna na rzecz sierocińców w Ziemi Świętej: „Domy Pokoju – Homes of Peace” na Górze Oliwnej w Jerozolimie i w Betlejem, prowadzonych przez Prowincję Poznańskąw Polsce Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.

 – festyn średniowieczny z warsztatami rzemiosł z epoki i pokazami rycerskimi: niedziela, 11 września 2022 r., w miechowskich ogrodach parafialnych, organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Grobu Bożego w Miechowie przy współpracy z Gminą i Miastem Miechów (Wydarzenie dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku, pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”, na zadanie pn.: „Regionalne dziedzictwo kulturowe na Festynie Średniowiecznym w Miechowie”).