Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Promocja książki Ks. Floriana Bujdeckiego – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Kościoła Jerozolimskiego Stróżów Najświętszego Grobu – w tłumaczeniu Ks. Michała K. Cichonia

Z pewnością należy pochylić czoła przed ks. Florianem Bujdeckim, który pracowicie spisał żywoty świętych czczonych przez Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, do którego sam należał. (…) I chociaż współczesnego czytelnika może może ogarnąć zdumienie, gdy będzie czytał, że wszyscy opisywani święci, łącznie ze św. Jakubem, należeli do zakonu bożogrobców, to jednak przed oczyma należy mieć cel, jaki przyświecał autorowi. A byl on z pewnością podwójny – ukazanie chwały i starożytności zakonu poprzez przywołanie imion tych wyjątkowych i wybitnych świętych osób oraz ukazanie ich jako skutecznych orędowników w sprawach zakonu i Kościoła. Poprzez wskazanie na ich przynależność do tej samej rodziny zakonnej autor kierował do swoich zakonnych czytelników delikatną zachętę, aby i oni zapisali się w dziejach Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Najświętszego Grobu jako ludzie świątobliwi i obrońcy wiary.

Fragment wprowadzenia od tłumacza – ks. Michał Cichoń

Kim był św. Zamdas, św. Sofroniusz? Co zrobił św. Kwiriak? Z kim dyskutowała św. Melania? Chcesz poznać tych i wielu innych świętych czczonych przez wieki w Zakonie Stróżów Najświętszego Grobu Chrystusa?

Już jutro będziemy przeżywać parafialny odpust Pustego Grobu. Sumę odpustową odprawi nasz rodak ks. dr Jerzy Bielecki. Słowo Boże przez całą niedzielę będzie głosił ks. Michał Cichoń – prefekt Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i wykładowcą języka greckiego w Wyższym Seminarium w Częstochowie. (ks. Michał był rekolekcjonistą adwentowym w 2020r.). Będzie to zarazem promocja książki „ŻYWOTY ŚWIĘTYCH z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Kościoła Jerozolimskiego Stróżów Najświętszego Grobu” napisanej przez ks. Floriana Bujdeckiego w 1743r. Ks. Michał jest tłumaczem tej książki z języka łacińskiego. Dzieło ks. Bujdeckiego przedstawia świętych czczonych w zakonie Bożogrobców, także w Miechowie. Książka jest trzecim tomem biblioteki miechowskiej.
W związku z tym, że przygotowujemy się do remontu elewacji Bazyliki, każdy kto złoży ofiarę na ten cel otrzyma książkę jako cegiełkę.