Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Dla ofiarodawców

KONTA BANKOWE PARAFII
Osoby, które chciałyby wesprzeć Parafię ofiarami materialnymi mogą to uczynić również przelewem na jedno kont.
Dziękujemy za wszelka formę wsparcia i informujemy, wszystkie ofiary są przeznaczone na funkcjonowanie parafii i prace remontowo budowlane, które są
prowadzone przy Bazylice oraz w zabudowaniach poklasztornych.
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Warszawska 1
Rachunek Bankowy nr
60 2490 0005 0000 4530 8461 6758
Alior Bank Oddział w Miechowie
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Warszawska 1
Rachunek Bankowy nr
26 1020 2892 0000 5102 0017 7642
PKO Bank Polski SA Oddział w Miechowie