Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Kapituła miechowska

Prastara świątynia Grobu Bożego w Miechowie swymi początkami sięga roku 1163. Znana jest w Europie jako Sanktuarium Bożego Grobu. Tu bowiem pobożny rycerz Jaksa złożył przywiezioną z Jerozolimy ziemię świętą. Zbudował świątynię i sprowadził zakonników zwanych Bożogrobcami. Do tego Sanktuarium przez wieki pielgrzymowali władcy i uczeni, aby oddać cześć Męce, Śmierci i chwalebnemu Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II, Pielgrzym do Bożego Grobu w Miechowie, w celu podkreślenia znaczenia tego Sanktuarium dla życia religijnego w Polsce i w Kościele Kieleckim oraz większego ożywienia kultu Męki i Śmierci naszego Zbawiciela, w 1996 roku ozdobił świątynię Grobu Bożego w Miechowie tytułem Bazyliki Mniejszej dla ożywienia kultu Grobu Bożego przez bardziej uroczyste sprawowanie tu obrzędów liturgicznych, zgodnie z przepisami kan. 503-510 KPK, niniejszym ustanawiam: Kapitułę Kolegiacką przy Bazylice Mniejszej w Miechowie, która tym samym otrzymuje również tytuł Kolegiaty Miechowskiej. Miechowska Kapituła Kolegiacka kierować się będzie przepisami prawa powszechnego i partykularnego oraz Statutami zatwierdzonymi przez Pasterza Kościoła Kieleckiego. Polecając Bogu w modlitwie Miechowską Kapitułę Kolegiacką, wszystkim Kanonikom tej Kapituły z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Kazimierz Ryczan, biskup kielecki
DEKRET USTANAWIAJĄCY KAPITUŁĘ KOLEGIACKĄ
PRZY BAZYLICE GROBU BOŻEGO W MIECHOWIE
 24 grudnia 1997

Błogosławieństwo ze strony pasterza biskupa kieleckiego koresponduje z wielowiekową miechowską tradycją przypominania wiernym największej tajemnicy zbawienia, to jest Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzięki Opatrzności Bożej nieprzerwanie, od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy, głoszona jest wiernym Ewangelia.

Skład Kapituły Miechowskiej

Prepozyt Kapituły:
ks. kan. Franciszek Siarek, 2019

ks. Jan Nowak, 2014

ks. Stanisław Słowik, 2017

ks. Czesław Krzyszkowski, 1997
ks. Ryszard Niemiec, 1997
ks. Adam Zdzisław Pawlik, 2016
ks. Mieczysław Robak, 2018
ks. Jan Rudecki, 1997
ks. Franciszek Siarek, 2018
ks. Tadeusz Szlachta, 2003
ks. Jan Zwierzchowski, 2017

ks. Zbigniew Abramowicz, 2017
ks. Bogdan Adamus, 2018
ks. Władysław Banik, 2011
ks. Adam Bucki, 2008
ks. Zbigniew Chajski, 2020
ks. Tadeusz Cudzik, 2004
ks. Stanisław Gil, 2010
ks. Romuald Iskra, 2014
ks. Jan Józef Janicki, 2001
ks. Witold Janocha, 2017
ks. Jerzy Korona, 2017
ks. Leszek Kowalczyk, 2018
ks. Waldemar Krochmal, 2020
ks. Edward Kuzka, 2016
ks. Stanisław Latosiński, 2008
ks. Krzysztof Leśniak, 2011
ks. Andrzej Lisowski, 2018
ks. Marek Luty, 2010
ks. Jerzy Marcinkowski, 2011
ks. Piotr Markielowski, 2010
ks. Henryk Młynarczyk, 2008
ks. Edward Molenda, 2019
ks. Adam Pajda, 2011
ks. Czesław Parkita, 2017
ks. Zygmunt Pawlik, 1997
ks. Eustachiusz Ptak, 2011
ks. Mariusz Rarak, 2019
ks. Mieczysław Robak, 2016
ks. Tomasz Siemieniec, 2014
ks. Lucjan Słota, 2004
ks. Zenon Stępień, 2018
ks. Ryszard Suchanowski, 2019
ks. Piotr Szpyrka, 2017
ks. Marek Szyba, 2016
ks. Józef Szymański, 1997
ks. Marek Szymkiewicz, 2011
ks. Stanisław Włosowicz, 2001
ks. Piotr Zagała, 2010
ks. Stanisław Zieliński, 2020

ks. Czesław Biskup
ks. Andrzej Boksiński
ks. Jan Dudek
ks. Wiesław Hart
ks. Eugeniusz Kołomański
ks. Wacław Ligór
ks. Władysław Ogonowski
ks. Daniel Wojciechowski