Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

CHRZEST

SAKRAMENT CHRZTU Pierwszy i najważniejszy sakrament, który włącza człowieka do Kościoła Świętego
WEJDŹ
EUCHARYSTIA
SAKRAMENT EUCHARYSTII Upamiętnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
WEJDŹ
BIERZMOWANIE
SAKRAMENT BIERZMOWANIA Pogłębienie tajemnicy przynależności do Kościoła przez świadome przyjęcie Darów Ducha Świętego
WEJDŹ

POKUTA I POJEDNANIE

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA - Możliwość dotknięcia Miłosierdzia Bożego, kiedy w naszym życiu pragniemy nawrócenia
WEJDŹ

NAMASZCZENIE CHORYCH

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH Pokrzepienie duszy i ciała łaską Ducha Świętego w momencie choroby.
WEJDŹ

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Przyjęcie błogosławieństwa Bożego w związek Mężczyzny i Kobiety
WEJDŹ

KAPŁAŃSTWO

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA Wybór drogi ucznia Chrystusa
WEJDŹ