Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

WSPÓLNOTA

MARANA THA

Wspólnota ewangelizacyjno- modlitewna „Marana Tha” powstała 22 listopada 2021 roku jako owoc Seminarium Odnowy Wiary – ośmiotygodniowych rekolekcji, które odbyły się w Parafii Grobu Bożego w Miechowie.
Wierzymy, że jest to miejsce powołane do istnienia, jako dar Ducha Świętego i Jego odpowiedź na pragnienie serca wielu osób z naszej parafii. Wierzymy, że zamysł tego miejsca był w planach Bożych od dawna, a Duch Święty dając natchnienia oraz odwagę do działania, przeprowadził proces stwarzania tej wspólnoty, wybierając najlepszy czas i powołując tych, którzy byli Mu potrzebni, aby ten plan mógł się dokonać.
Wspólnota jest miejscem spotkań wszystkich osób, które pragną pogłębiać osobistą więź z Bogiem oraz formować siebie do stawania się świadkiem, uczniem oraz przyjacielem Jezusa.
Wierzymy, że Duch Święty, który nieustannie odnawia i buduje Kościół, stwarza takie przestrzenie, gdzie człowiek może w szczególny sposób doświadczać Bożej miłości i mocy, gdzie odkrywa piękno wiary, a także swoją tożsamość dziecka Bożego, swoją wartość i obdarowanie.
Powierzając się opiece Maryi, wołamy „Marana Tha!” – „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20), pragnąc, aby Jezus Chrystus był na zawsze Panem i Królem tego miejsca.
Zapraszamy na spotkania wspólnoty we wtorki po wieczornej Mszy Świętej ( ok. 18.45)
Opiekun duchowy wspólnoty- ks. Michał Kościański