Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku powstało 20 października 1991 r. z inicjatywy członków założycieli w osobach: Jan Włudarczyk, Włodzimierz Barczyński, Maria Pęckowska i Jacek Jędrzejewski.
Zajmuje się głównie badaniem i eksponowaniem tradycji lokalnych związanych z Ziemią Miechowską i fundacją Bożogrobców w Miechowie, przy czym przyświeca mu troska o przetrwanie ich zarówno w pomnikach materialnych jak i w wartościach duchowych, odzwierciedlonych w dokumentach pisemnych i innych przekazach.
Popularyzuje te tradycje w rozmaitych środowiskach lokalnych. Współpracuje w tym zakresie z szeregiem innych organizacji kultury.

Więcej wiadomości na stronie Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku.