Duszpasterze naszej parafii

Proboszcz:
ks. Franciszek Siarek, KKM, ur. 1959 (Górno), wyśw. 1984, mian. 2018

Wikariusze:
ks. Bartosz Sikora, mgr teol., ur. 1982 (Gnojno), wyśw. 2007, mian. 2016
ks. Andrzej Józefowski, mgr teol., ur. 1978 (Czarnca), wyśw. 2015, mian. 2018
ks. Konrad Kaleta, mgr teol., ur. 1989 (Łopuszno), wyśw. 2015, mian. 2018
ks. Dawid Kwiatkowski, mgr teol., ur. 1983 (Dobrzeszów), wyśw. 2011, mian. 2020
ks. Karol Słowak, dr teol., ur. 1986 (Szaniec), wyśw. 2011, mian. 2020

Pomoc duszpasterska:
ks. Hubert Równicki, mgr teol., ur. 1988 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2015, od 2020

Kapelan Szpitala Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3
ks. Stanisław Latosiński, mgr teol., KHM, ur. 1953 (Konieczno), wyśw. 1982, mian. 1991
tel. 606-110-758

Kapelan DPS:
ks. Andrzej Satro, mgr teol., ur. 1968 (Kielce, Miłosierdzia Bożego), wyśw. 1994, mian. 2012

Domy zakonne:
Siostry Albertynki
32-200 Miechów, ul. Szpitalna
tel. 41-383-10-38

Siostry Benedyktynki Misjonarki
32-200 Miechów, ul. Warszawska 1
tel. 41-383-06-41

duszpasterze