Duszpasterze naszej parafii

Proboszcz:
ks. Franciszek Siarek, KHW, ur. 1959 (Górno), wyśw. 1984, mian. 2018

Wikariusze:
ks. Bartosz Sikora, mgr teol., ur. 1982 (Gnojno), wyśw. 2007, mian. 2016
ks. Andrzej Józefowski, mgr teol., ur. 1978 (Czarnca), wyśw. 2015, mian. 2018
ks. Konrad Kaleta, mgr teol., ur. 1989 (Łopuszno), wyśw. 2015, mian. 2018
ks. Karol Słowak, mgr teol., ur. 1986 (Szaniec), wyśw. 2011, mian. 2020
ks. Mateusz Mastalerz, mgr teol. ur. 1995 (Wielogłowy – diec. tarnowska), wyśw. 2021, mian. 2021

Pomoc duszpasterska:
ks. Hubert Równicki, mgr teol., ur. 1988 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2015, od 2020

Kapelan Szpitala Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3
ks. Stanisław Latosiński, mgr teol., KHM, ur. 1953 (Konieczno), wyśw. 1982, mian. 1991
zam. 32-200 Miechów, ul. Powstańców 23/27 m. 17, tel. 606-110-758

Kapelan DPS:
ks. Andrzej Satro, mgr teol., ur. 1968 (Kielce, Miłosierdzia Bożego), wyśw. 1994, mian. 2012

duszpasterze