Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Ogłoszenia duszpasterskie – Wniebowstąpienie – 12.05.2024 r.

 1. Przy głównym wyjściu z Bazyliki młodzież naszej parafii rozprowadza kremówki z Wadowic. Zachęcamy do wsparcia grupy młodzieżowej.
 2. Od poniedziałku, 13 maja, rozpoczynamy comiesięczne nabożeństwa fatimskie. Zapraszamy na Mszę Świętą. o g.19.00 i różaniec, po Mszy Świętej procesja fatimska. Informujemy, że w tym dniu Msza Święta popołudniowa będzie tylko o g.19.00, natomiast nabożeństwo majowe o g.18.30.
 3. W bieżącym tygodniu w Hospicjum i w Domu br. Alberta będą gościć relikwie bł. Bernardyny Jabłońskiej. W czwartek będziemy mieli okazję modlić się wraz z jej relikwiami w naszej Bazylice od godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy szczególnie chorych i cierpiących oraz pełniących dzieła miłosierdzia na Mszę św. o godz. 18.00 oraz czuwanie po Mszy św. Szczegóły na plakatach.
 4. W czwartek po wieczornej Mszy Świętej Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu.
 5. W piątek o g.18.45 w Bazylice spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami.
 6. Ogłoszenie skierowane do uczestników pielgrzymki autokarowej do Strachociny. Pielgrzymkę rozpoczniemy od Mszy św. w najbliższą sobotę w Bazylice o g. 6.30. Bezpośrednio po Mszy św. wyjazd z parkingu dla autokarów przy Bazylice.
 7. Są jeszcze wolne miejsca na Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę w sobotę 1 czerwca. Zapisy w kancelarii bądź zakrystii. Koszt wyjazdu 40 zł. Ewentualne pytania w sprawie wyjazdu prosimy kierować do ks. Andrzeja.
 8. Brakuje kilku osób w jednej z Róż Różańcowych. Członek Żywego Różańca odmawiając jedną dziesiątkę różańca dziennie dostępuje takich łask jakby odmówił cały różaniec. Dodatkowo ma przywilej uzyskiwania odpustów w określone dni. Bardzo prosimy zainteresowane osoby do zgłaszania się do księdza Andrzeja.  
 9. Muzeum Ziemi Miechowskiej serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy czasowej „Widziały już Racławice armaty wzięte na kosy”, które odbędzie się w ramach wydarzenia Noc Muzeów dnia 18 maja 2024 r. w Domu Generała o godzinie 17. 00.
 10. Poświęcenie pól w niedzielę 19 maja odbędzie się w następującym porządku:
15.00  – ul. Piłsudskiego
15.00  – ul. Racławicka
15.00  – ul. Kopernika
16.00  – Witowice
17.00  – Falniów
18.00  – Bukowska Wola
Msze św. z racji poświęcenia pól, o Boże bł., dla mieszkańców i szczęśliwe urodzaje:
Niedziela 19 maja:    
 8.30  – za mieszkańców Witowic
10.00 – za mieszkańców ul. Podmiejskiej 
11.30  – za mieszkańców Falniowa
16.30  – za mieszkańców Bukowskiej Woli
 1. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy serdeczne życzenia.
 3. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+Anna Krzykawska l.87 Kraków;  +Krzysztof Podyma l.74 Kalina Mała;
+ Piotr Jan Adamus l.53 Miechów; + Sylwia Lewandowska-Lusińska l.37 Miechów;
+Władysław Flakiewicz l.85 Miechów; +Eugeniusz Janas l.70 Lesko;
+Henryk Dróżdż l.85 Miechów
 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia
 
W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem ochrony egzystencji osobistej i społecznej ». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W naszych modlitwach pamiętajmy o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
 
 
Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024