Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Wskazania dla kandydatów do bierzmowania w obecnej sytuacji pandemii

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzanych obostrzeń oraz decyzji Ordynariusza diecezji kieleckiej chcemy poinformować Kandydatów wraz z ich rodziców, iż:

Od niedzieli 25.10.2020r. w naszej obowiązuje dyspensa od „obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej”. Chociaż jest to nazwa właściwa formalnie, to często jest ona traktowana dosłownie jako „obowiązek” i to niestety przykry. Dla katolika uczestnictwo w eucharystii w niedzielę jest „przywilejem”, o który powinniśmy zabiegać –  i taką postawę pragniemy kształtować w kandydatach do sakramentu bierzmowania. Przywilej osobistego spotkania się z Bogiem w sakramencie Eucharystii. Dlatego pragniemy jeszcze raz podkreślić słowa księdza Biskupa:

Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych, chorych, osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz osobach, które czują obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św. sprawowanej w kościele parafialnym, przypominam o konieczności godnego uczestniczenia w niej za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.

Dyspensa nie jest ostatecznie „zakazem” uczestniczenia w Mszy Świętej, jest usprawiedliwieniem w ściśle określonych okolicznościach. Nie oznacza, więc że kandydaci nie mogą przyjść do kościoła na mszę w niedzielę lub w inny dzień tygodnia. Jeżeli ktoś nie czuje obawy, ma świadomość bycia zdrowym i nie wiążą go żadne wymienione okoliczności, to ma nie tyle obowiązek, ale prawo przyjść na Eucharystię.

Oczywiście dzisiaj, każdy z nas jest narażony na zakażenie się SARS-CoV-2 i może odczuwać uzasadnioną obawę. Nieobecność fizyczna na mszy, jak podkreśla ksiądz Biskup, wiąże się z koniecznością godnego – czyli świadomego i wyłącznego uczestniczenia w transmitowanej Mszy Świętej. Taki udział nie może być dodatkiem przy jedzeniu śniadania lub oglądanym urywkami filmem w telewizji. Taka forma wymaga skupienia, czynnego udziału i świadomości tego co się dzieje w kościele w tym właśnie momencie. Osoby, które z obawy przed zakażeniem w swoim sumieniu muszą odpowiedzieć sobie czy rezygnują również z innych okoliczności zagrażających zdrowiu, czy tylko z uczestnictwa w Eucharystii. Prosimy w tym miejscu Rodziców, aby czuwając i towarzysząc swoim dzieciom we właściwym przeżywaniu takiej formy Mszy Świętej potwierdziły ją swoim podpisem w Niezbędniku.

Tak, więc Kandydaci nie są w żaden sposób zwolnieni z uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, czy to poprzez swoją obecność fizyczną w kościele, bądź też poprzez transmisję w środkach masowego przekazu. Taka forma jest dopuszczalna do czasu odwołania ogłoszonej dyspensy.

Docierały do nas również pytania dotyczące udziału w nabożeństwach różańcowych. Mamy nadzieję, że w ciągu minionych trzech tygodni każdy kandydat uczestniczył przynajmniej w minimalnej ilości wskazanej na początku przygotowania. Pamiętajmy jednak, że nie chodzi jednak o zbieranie podpisów a o wzbudzenie w sobie pobożności maryjnej. Dlatego też zachęcamy tak jak to było wspomniane powyżej, aby osoby, które nie mogą z uzasadnionych przyczyn uczestniczyć w nabożeństwach fizycznie, godnie uczestniczyły w transmitowanych nabożeństwach  lub odmówiły różaniec indywidualnie. Rodzice proszeni są o potwierdzenie takiego faktu swoim podpisem w Niezbędniku.

Na ten trudny czas, życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa i dużo zdrowia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do waszej dyspozycji poprzez drogę mailową bierzmo.miechow@gmail.com.